คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

 

วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

history

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์


ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายกฤษณพงศ์
ศรีพงษ์พันธุ์กุล


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายชาญ ธาระวาส


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายชัย นิมากร


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ศาตราจารย์พิเศษ
ณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสินชัย สวัสดิชัย


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสุเทพ วงศ์รื่น


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสัตว์แพทย์ จำเรือง พานเพียรศิลป์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสกล
มงคลธรรมากุล


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายวิศิษฎ์ คชสิทธิ์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายวิทัศน์
ศรีสุวรรณเกศ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายปรีชา ใคร่ครวญ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายพิพัฒน์
ชนินทยุทธวงศ์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

ดร.ทองเปลว กองจันทร์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นางสาวดาวน้อย
สุทธินิภาพันธ์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


history

นายเภสัชกร พิสิฐ
อุ่ยรุ่งโรจน์


กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย