นิสิต มก.ทุกวิทยาเขต ขอรับซิมเน็ตได้

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวดี !! สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต
การขอรับอินเตอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนและจำเป็น

นิสิตสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี KU-Google (@ku.th) ได้ที่:

https://forms.gle/wLzVzvhfAEN57goY9


* ซิมมีจำนวนจำกัด พิจารณาตามความจำเป็นของนิสิต และลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง

ประกาศเมื่อ: 15 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

ช่องทางการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

บางเขน
15 เมษายน 2563
282
0
แนวทางช่วยเหลือนิสิตหอพัก ที่ได้รับผลกระทบ

แนวทางช่วยเหลือนิสิตหอพัก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

บางเขน
15 เมษายน 2563
136
0
นิสิตที่ประสงค์กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2

นิสิตที่ประสงค์กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2 ที่เป็นรายใหม่ สามารถดำเนินการยื่นกู้ยืมในระบบ e-studentloan

บางเขน
15 เมษายน 2563
287
0
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ

บางเขน
15 เมษายน 2563
0
0