ข่าวนิสิต

แนวทางช่วยเหลือนิสิตหอพัก ที่ได้รับผลกระทบ

แนวทางช่วยเหลือนิสิตหอพัก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

บางเขน
15 เมษายน 2563
นิสิตที่ประสงค์กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2

นิสิตที่ประสงค์กู้ยืม กยศ.ลักษณะที่ 1 และ 2 ที่เป็นรายใหม่ สามารถดำเนินการยื่นกู้ยืมในระบบ e-studentloan

บางเขน
15 เมษายน 2563
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติ

บางเขน
15 เมษายน 2563
การแต่งกายนิสิต ที่ถูกระเบียบ

การแต่งกายนิสิต ที่ถูกระเบียบ โดย งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต

บางเขน
15 เมษายน 2563
ทดสอบ ข่าว 109 th

ทดสอบ ข่าว 109 th

22 กุมภาพันธ์ 2563