กีฬาและสุขภาพ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กีฬาและสุขภาพ

สนามกีฬา

สำนักการกีฬาได้จัดบริการสนามกีฬา โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสนาม ดังนี้
 1. กลุ่มสนามฟุตบอลและกรีฑา และสนามวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์
 2. กลุ่มสนามกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ลอนเทนนิส ดาบสากล และมวยสากลสมัครเล่น และห้องฝึกด้วยน้ำหนัก ณ อาคารโรงยิมเนเซียม
 3. กลุ่มสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ดาบไทย และยิงปืน ณ อคารเทพศาสตรสถิตย์ (ขณะนี้กำลังดำเนินการรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารกิจกรรม)
 4. กลุ่มสนามกีฬาคาราเต้ ยูโด และเทควันโด ณ อาคารเอนกประสงค์
 5. กลุ่มสนามกีฬาฮอกกี้ และซอฟท์บอล และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สนามธีระสูตะบุตร
 6. กลุ่มสนามกีฬารักบี้ บาสเกตบอล และสนามยิงธนู
 7. กลุ่มสนามกีฬาเปตอง และตะกร้อ และสนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
 8. สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.

เริ่มต้นการมีสุขภาพดี และมีความสุขแบบง่าย ๆ เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดให้บริการห้องออกกำลังกายซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับสมาชิก ยังมีบริการสนามเทนนิส สนามแบดมินตัน เต้นแอโรบิค โยคะ และเทควันโด้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย 48 โดยในศูนย์ฯ ได้จัดแบ่งพื้นที่เป็นห้องต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความ สะดวก ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ สำนักการกีฬา เว็บไซต์ http://sp.ku.ac.th หรือ Facebook https://www.facebook.com/KUSPORTSOFFICE/

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับฝึกซ้อมนักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับตั้งแต่เยาวชนถึงทีมชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

เป็นสถานที่ว่ายน้ำทุกระดับ ตั้งแต่เยาวชนถึงทีมชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อสุขภาพพลานามัย ความเพลิดเพลินและเพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักเรียนและนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์มีบริเวณกว้างขวาง สำหรับจอดรถและมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างพร้อมสำหรับผู้สนใจที่มาใช้สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยสระน้ำ 4 สระ ดังนี้

 1. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 1.80 เมตร
 2. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการกระโดดน้ำ ประกอบด้วยหอกระโดดชั้นต่าง ๆ มีความยาว 20 เมตร กว้าง 18 เมตร ลึก 5 เมตร
 3. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้หัดว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น และเด็กเล็กที่มีผู้ปกครองดูแล มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร และมีหลังคา (2 สระ)
 4. เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้สำหรับหัดว่ายน้ำ มีความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 1.2 เมตร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์ออกกำลังกาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์ออกกำลังกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ KEFF Kasetsart Engineering Fit&Firm เปิดให้บริการ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งอยู่ที่ อาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น8 (อยู่ระหว่างอาคารใหม่ ภาควิชา วศ.อก เเละ วศ.คก.) โดยเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 7.00-20.00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.
 • หยุดทุกวันอาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ผู้ไม่เคยสมัครสมาชิก ทดลองเล่นฟรี 1 ครั้ง
 • ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/keff.ku/
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU Happy place center

เป็นหน่วยงานภายใต้งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โดยบูรณาการให้ 2 หน่วยงานได้แก่ หน่วยบริการนิสิตพิเศษและหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตและให้คำปรึกษา เพื่อทำงานร่วมกันภายใต้พันธกิจในการดูแลนิสิตโดยมีบริการที่สำคัญดังนี้

 • ให้บริการในการดูแลสุขภาวะสำหรับนิสิตอย่างรอบด้าน
 • ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษอย่างรอบด้าน และจัดบริการสำหรับนิสิตพิเศษ
 • ให้บริการด้านการให้คำปรึกษานิสิต ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล
 • ให้บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อประเมินสภาวะด้านสุขภาพจิต
 • จัดโครงการสำหรับพัฒนาสุขภาวะนิสิต และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่นิสิตทั้งนิสิตปกติและนิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • จัดโครงการฝึกอบรม พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะ นิสิตพิการและการศึกษาพิเศษ รวมทั้งดูแลช่วยเหลือนิสิตแก่อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านจิตวิทยาแก่นิสิต ผู้ปกครอง อาจารย์ และบุคลากรทั่วไป

รายละเอียด

 • KU Happy place center ตั้งอยู่ที่อาคารบริการเรียนรู้กองกิจการนิสิต (หน้าอาคารเทพฯ ตรงข้ามสนามบาส)
 • เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-5614522, 086-7471593
 • Facebook : KU Happy place center

โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นโรงพยาบาลสัตว์ 1 ใน 4 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ และเป็นแหล่งฝึกอบรมให้กับสัตวแพทย์ โดยรักษาสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย และ exotic pet อื่นๆ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ขั้นสูง ทำให้โรงพยาบาลสัตว์ฯ เป็นศูนย์ในการรับส่งต่อสัตว์ป่วยจากทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

 1. หน่วยอายุรกรรม
 2. หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. หน่วยศัลยกรรม
 4. หน่วยออร์โทพิดิกส์
 5. หน่วยสัตว์ป่วยใน
 6. หน่วยสัตว์ป่วยวิกฤต
 7. หน่วยภาพวินิจฉัย
 8. หน่วยทันตกรรม
 9. หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 10. หน่วยผิวหนัง
 11. หน่วยจักษุ
 1. หน่วยระบบประสาท
 2. หน่วยต่อมไร้ท่อ และทางเดินอาหาร
 3. หน่วยเนื้องอก
 4. หน่วยหัวใจ
 5. หน่วยทางเดินปัสสาวะ
 6. หน่วยระบบสืบพันธุ์
 7. หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ
 8. หน่วยธนาคารเลือด
 9. หน่วยโรคแมว
 10. หน่วยคลินิกอายุรกรรมการเรียนการสอน

หน่วยสนับสนุนได้แก่

 1. หน่วยธุรการ
 2. หน่วยจ่ายกลาง
 3. หน่วยเวชระเบียน
 4. หน่วยประชาสัมพันธ์
 5. หน่วยการเงิน
 6. หน่วยสารสนเทศ
 7. หน่วยยานำกลับ
 8. หน่วยหัตถการ
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรามีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ด้วยคำขวัญที่ว่ า "สัตวแพทย์เกษตร สัตวแพทย์ของประชาชน"


เวลาทำการ รับลงทะเบียน
 • รอบเช้า วันจันทร์-พฤหัสและเสาร์ อาทิตย์ 7:30-14:00 น.
 • รอบเช้า วันศ. 7:30-11:00น.
 • รอบเย็น วัน จ.- อา.16:30-20:00 น.
 • โทรศัพท์ : 02-797-1900 ต่อ 3101 – 3104
 • ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://vet.ku.ac.th/