สารสนเทศงานวิจัย

ผลงานวิจัยทั้งหมด 51,365

บทความ
22,234
ประชุมวิชาการ
24,385
ลิขสิทธิ์
168
เครื่องหมายการค้า
13
อนุสิทธิบัตร
345
สิทธิบัตร
140
พันธุ์พืช-สัตว์
34
รางวัล
4,046
 
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
38,477 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
16,649
ประชุมวิชาการ
18,246
ลิขสิทธิ์
140
เครื่องหมายการค้า
8
อนุสิทธิบัตร
293
สิทธิบัตร
120
พันธุ์พืช-สัตว์
18
รางวัล
3,003
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
8,929 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
3,968
ประชุมวิชาการ
4,090
ลิขสิทธิ์
25
เครื่องหมายการค้า
5
อนุสิทธิบัตร
40
สิทธิบัตร
17
พันธุ์พืช-สัตว์
19
รางวัล
768
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
2,129 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
871
ประชุมวิชาการ
1,125
ลิขสิทธิ์
2
เครื่องหมายการค้า
0
อนุสิทธิบัตร
3
สิทธิบัตร
2
พันธุ์พืช-สัตว์
0
รางวัล
126
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร
1,830 งานวิจัย
ดูรายละเอียด ที่นี่
บทความ
746
ประชุมวิชาการ
924
ลิขสิทธิ์
1
เครื่องหมายการค้า
0
อนุสิทธิบัตร
9
สิทธิบัตร
1
พันธุ์พืช-สัตว์
0
รางวัล
149