ข่าวมหาวิทยาลัย

มก.ได้รับการสนับสนุนจาก Cisco

มก.ได้รับการสนับสนุนจาก Cisco ใช้ระบบประชุมออนไลน์ (Webex Meeting)

บางเขน
15 เมษายน 2563
มก.เปิดรับบัณฑิตใหม่ (จบปี พ.ศ.2561-2563)

มก.เปิดรับบัณฑิตใหม่ (จบปี พ.ศ.2561-2563)เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ Reskill - Upskill ในปีการศึกษา 2563

บางเขน
15 เมษายน 2563
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เปิดให้ดาวน์โหลด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เปิดให้ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud Desktop

บางเขน
15 เมษายน 2563
โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ

โครงการนนทรีอาสาบริจาคโลหิตฯ กำหนดการรับบริจาคประจำปี 2563

บางเขน
15 เมษายน 2563
การไฟฟ้านครหลวง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า 8 มี.ค. 63 ผลกระทบไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้

บางเขน
8 มีนาคม 2563