โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

ประกาศเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
190
0
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

บางเขน
9 เมษายน 2563
154
0
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 13-15 พฤษภาคม 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
246
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60

อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60 6-28 มิถุนายน 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
124
0