โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 9 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
179
0
หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 10

บางเขน
9 เมษายน 2563
152
0
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า 13-15 พฤษภาคม 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
233
0
อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60

อบรม ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 60 6-28 มิถุนายน 2563

บางเขน
9 เมษายน 2563
121
0