ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการทางการศึกษา อันได้แก่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

 

KU Book Center offers:

Retail book services - Wholesale book services - Kasetsart University Press Distributor - Customized made-to-order KU souvenirs - Books ordering service, including foreign language titles, textbooks or research books for academic purposes (undergraduate and graduate level).

Kasetsart University Book Center, Bang Khen Campus

Address: Witthayaborikan Building, Kasetsart University. 50 Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900, or P.O. Box 1066, Kasetsart University, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-9428063-6
Hours: 08:00-18:00 (Monday-Friday
08:30-16:30 (Saturday)

Kasetsart University Book Center, Sriracha Campus

Address: Building 17, Lecture Hall 3, Kasetsart University Sriracha Campus No. 199 Moo 6, Thung Sukhla, Si Racha, Chon Buri 20230 Hours: 08:30-17:30 (Monday-Friday)

 
 
 
 
 
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact
Kasetsart University Book Center

P.O. Box 1066, Kasetsart University, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10903