วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตกำแพงแสนที่มุ่งเน้นส่งเสริมวิจัยขั้นสูง พัฒนาวิชาการเพื่อภาคตะวันตก สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาเกษตร มีหน่วยงานประกอบด้วย 5 คณะ โดยมีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานที่ขยายการดำเนินงานจากหน่วยงานเดิมที่วิทยาเขตบางเขน
สนใจสมัครเข้าเรียน คลิกที่นี่