โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ระหว่างวันที่   17 ก.พ. – 13 มี.ค. 63  
ติดต่อสอบถาม 0-2942-8761-2 , 0-2562-5555 ต่อ 647204 , 647206
ดูรายละเอียดที่ https://www.cs.sci.ku.ac.th/บัณฑิตศึกษา/โครงการภาคพิเศษ-ป-โท/

 

 

ประกาศเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ Y-MBA KU รุ่นที่ 30 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
11 มีนาคม 2563
556
0
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24

บางเขน
11 มีนาคม 2563
221
1
โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที 2)

บางเขน
11 มีนาคม 2563
316
0
รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 19 (รอบสอง)

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
11 มีนาคม 2563
217
0