โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ Y-MBA KU รุ่นที่ 30 (รอบ 2)
ประจำปีการศึกษา 2563

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

Website โครงการฯ : http://www.y-mba.bus.ku.ac.th

หรือทางเพจ : www.facebook.com/ymbaku1991

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

(ระบบจะปิดการสมัคร วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

 

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)

1. ทางไปรษณีย์ EMS (ตรวจลงตราไปรษณีย์ประทับไม่เกินวันที่ 9 มีนาคม 2563) เพื่อให้มาถึงโครงการฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง **ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563**

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1074 ปณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903

2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ

​​​ห้อง 1203 ชั้น 2 อาคาร 1 (ด้านหลังร้านสตาร์บัคส์) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาทำงาน 09.00-16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลาทำงาน 09.00 -16.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02-579-5355 ต่อ 1902-1905

มือถือ. 081-843-5713, 081-831-2069,

ประกาศเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่   17 ก.พ. – 13 มี.ค. 63

บางเขน
11 มีนาคม 2563
329
0
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24

บางเขน
11 มีนาคม 2563
222
1
โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที 2)

บางเขน
11 มีนาคม 2563
317
0
รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 19 (รอบสอง)

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
11 มีนาคม 2563
217
0