โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 24

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 เมษายน 2563

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 11 มีนาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่   17 ก.พ. – 13 มี.ค. 63

บางเขน
11 มีนาคม 2563
329
0
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ Y-MBA KU รุ่นที่ 30 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
11 มีนาคม 2563
556
0
โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ (รอบที 2)

บางเขน
11 มีนาคม 2563
316
0
รับสมัครนิสิต MAB รุ่นที่ 19 (รอบสอง)

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
11 มีนาคม 2563
217
0