Master’s Degree

Bachelor Degree

 

 

Master's Degree

Kasetsart University (Bang Khen Campus)

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Animal Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Tropical Agriculture   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Science Program in Agronomy Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Soil Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Plant Pathology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Agricultural Extension Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Home Economics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Agricultural Systems Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Development Communication (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Science Program in Entomology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Horticulture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Business Administration Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Accountancy Program   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Arts Program in Applied Finance   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Young Executive Master of Business Administration Program   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Executive Master of Business Administration Program   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
The Civil-Military Master of Business Administration Program   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Business Administration Program (English Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Fishery Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Aquaculture Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Fisheries Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Marine Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Fishery Product Science and Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Fishery Science and Technology (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Arts Program in Applied Linguistics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Arts Program in Philosophy and Religion Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Arts Program in Thai Language Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Arts Program in Communication Arts and Information Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Arts Program in Music Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Arts Program in Eastern Languages Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Arts Program in English for International Communication Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Forestry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Forest Biological Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Forest Resource Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Parks, Recreation, and Tourism Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Tropical Forestry (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Master of Science Program in Forest Resource and Environmental Administration   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Mathematics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Microbiology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Biology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Botany Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Genetic Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Physics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Statistics Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Zoology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Metrology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 Master of Science Program in Applied Radiation and Isotopes Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Biochemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Computer Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Earth Science and Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Nanomaterials Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Engineering Program in Chemical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Water Resources Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Electrical Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Environmental Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Industrial Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Engineering Program in Computer Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Infrastructure Engineering and Management   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Industrial Production Technology   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Engineering Management   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Engineering Program in Fire Protection Engineering   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Aerospace Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Materials Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Structural Technology for the Built Environment   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Safety Engineering   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Information Technology   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Engineering Program in Information and Communication Technology for Embedded Systems (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Engineering Program in Sustainable Energy and Resources Engineering (International Program)       Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Education Program in Physical Education Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program English Program
Normal Special Normal Special Normal Special
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร (สหวิทยาการ) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Entomology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Animal Nutrition and Feed Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Plant Breeding Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Agricultural Research and Development Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Science Program in Soil Science and Management Technology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Horticultural Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Livestock Sciences Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Animal Produce Food Safety Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Plant Pathology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Engineering Program in Agricultural Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Irrigation Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Food Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Mechanical and Energy Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Engineering Program in Computer Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Athletic Training and Movement Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Sports and Exercise Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Sport Management (International Program)     Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Environmental Science and Technology   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Bioproducts Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
Master of Science Program in Forensic Scienceร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Science Program in Plant Science Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Chemistry Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Arts Program in Human and Community Resource Development Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Education Program in Physical Education Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
Master of Education Program in Educational Innovation Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Science Program in Veterinary Clinical Studies Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
Master of Science Program in Veterinary Epidemiology Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      

Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Engineering Program in Civil Engineering Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
Master of Business Administration Program Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

Kasetsart University Sriracha Campus

 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
 
Program Name Thai Program International Program
Normal Special Normal Special
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์